PROJE BİLGİLERİ

  • TARİH: 01/06/2016-31/03/2018
  • DESTEKLEYİCİ KURULUŞ: (KOSGEB Ar-Ge Projesi –İnotek Müh. İçin geliştirildi. )

DİFÜZÖR İLAVELİ 1 kW GÜCÜNDE YATAY EKSENLİ RÜZGAR TÜRBİNİ GELİŞTİRİLMESİ VE PROTOTİP İMALATI

Ülkemizde yenilenebilir enerji teknolojilerinin doğrudan tüketici tarafından desteklenmesi amacıyla “Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yönetmeliği” ile 1 MW`a kadar lisanssız elektrik üretimi yapılabilmekte ve satılabilmektedir. Bu değişiklik ile yüksek maliyette ithal kompakt rüzgar türbinlerine olan talep son 2 yılda yüksek oranda artmıştır. Proje kapsamında; tamamen özgün difüzör ilaveli verimi artırılmış, 1 kW gücünde muadillerinden % 8-10 daha verimli ve % 20-30 düşük maliyette bir rüzgar türbininin neredeyse tüm bileşenleri ile ileri optimizasyon teknikleri kullanılarak geliştirilmesi, prototip imalatı ve testi amaçlanmıştır.

Proje kapsamında nominal hızda güç katsayısı 0.42 olan 1 kW gücünde rüzgar türbini geliştirilmiş ve deneysel olarak valide edilmiştir. Tüm kanat profilleri özgün olarak tasarlanmıştır.

CFD Sonuçları:

l4-1024x623
l5-1024x984

PROTOTİP:

l1-1024x576
l2-768x1024
l3