SİMÜLASYON

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD):

İNOTEK, 2012 yılında kurulması ile birlikte Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği tabanlı tasarım ve tasarım geliştirme çalışmalarına başlamış, günümüze kadar savunma sanayi, otomotiv, beyaz eşya, yenilenebilir enerji teknolojileri, turbomakineler, ısıtma/havalandırma ve imalat sanayi başta olmak üzere birçok farklı sektöre mühendislik hizmetleri sunmuştur. Aerodinamik, hidrodinamik akış, fan optimizasyonu ve türbin geliştirilmesi başta olmak üzere 30`a yakın Ar-GE projesini hayata geçirmiştir. Bünyesinde iki KOSGEB ve bir TÜBİTAK olmak üzere kamusal destekli projeyi başarı ile tamamlamıştır.

Sonlu Elemanlar Analizleri (FEA)

İNOTEK, Sonlu Eleman Analizleri (FEA) tabanlı tasarım ve tasarım geliştirme çalışmalarına başlamış, günümüze kadar savunma sanayi, otomotiv, beyaz eşya, yenilenebilir enerji teknolojileri ve imalat sanayi başta olmak üzere birçok farklı sektöre mühendislik hizmetleri sunmuştur. ANSYS sonlu elemanlar analizini kullanarak mukavemet, titreşim analizleri yapılmış ve tasarım optimizasyonları yürütülmüştür.

0264 346 0708 Bizimle İletişime Geçin!

İletişim